Eric Donell

NPF, bemötande, motivation & presentationsteknik. 

 

Eric Donell är föreläsare, skådespelare, sångare och entreprenör och föreläser framför allt om NPF, bemötande, motivation och presentationsteknik. 

Eric arbetar sedan många år med att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har själv ADHD- och Tourettediagnos.