Om Funka för livet

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående samt äldre. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet startades 2012 av Lars-Åke Johansson. Lars-Åke, som driver Bilinredarna i Växjö, såg behovet av att ha en lokal mötesplats för människor med någon form av funktionsnedsättning. De mässor var belagda till större städer såsom Stockholm och Göteborg. Avståndet gjorde det svårt för många att besöka mässorna. Med denna bakgrund arrangeras nu mässor om funktionsnedsättning på flertalet orter i Södra Sverige.

Områden

Mötesplatser

Funka för livet har för avsikt att arrangera två mötesplatser/mässor om året i södra Sverige. Målsättningen är att mötesplatsen ska arrangeras vartannat år på de orter där mässorna etablerats. Läs mer om kommande mässor.

Föreläsning/Utbildning

Funka för livet erbjuder flera intressanta föreläsningar/föreläsare med inriktning mot funktionsnedsättning. Dessa föreläsare går att boka separat eller i ett utbildningspaket inom ett specifikt område. Målgruppen för föreläsningarna är yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, assistenter, verksamhetschefer m.m.) samt privatpersoner med nedsättning och anhöriga. Läs mer på sidan Föreläsning

 

Sports Camp

Syftet med Sports Camp är att få fler människor i rörelse. Under två dagar får deltagarande möjligheten att prova på en mängd olika idrotter och aktiviteter. Läs mer om kommande Sports Camps.

Aktivitetsvagn

Funka för livet Aktivitetsvagn vänder sig till skolor, kommuner, företag & organisationer som under en halv- eller heldag vill aktivera människor med olika funktionsnedsättningar. Vi anpassar aktiviteterna efter deltagande individers förmåga och gör det möjligt för målgruppen att ha en rolig stund tillsammans med assistent eller handledare. Ta en titt på ett axplock av idrotter och aktiviteter som erbjuds.

 

Har ni frågor eller fundering kring Funka för livets verksamhet är ni välkomna med en kontakt. Hitta rätt kontaktperson.